O JUBILEUSZU

100 lat obecności Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Kaliszu to dużo, a jednocześnie niewiele. W porównaniu do zakonów z wielowiekową tradycją… Każdy jednak ma swoje jubileusze, a te niosą z sobą specjalną łaskę duchowej odnowy. Jest to sposobność do spojrzenia wstecz z dziękczynieniem za to, co jest już historią, za otrzymane dotąd łaski. Ale jest to też okazja do spojrzenia w przyszłość z nadzieją, że dobry Bóg będzie nadal obecny w tym dziele i będzie mu błogosławił. To dla nas właśnie, żyjących tu i teraz, dobry Bóg wybrał kaliski Nazaret, abyśmy mieli udział w łaskach płynących z jubileuszu 100-lecia.

 

Ogłaszamy jubileusz


Zapraszamy do udziału w nim siostry nazaretanki, naszych przyjaciół, znajomych, wychowanki i wychowanków Przedszkola, Świetlicy Socjoterapeutycznej, Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Sióstr Nazaretanek.


OBCHODY JUBILEUSZU

wrzesień - maj

Wewnątrzszkolny konkurs fotograficzny pt. „Nazaret w obiektywie”, rozwiązanie konkursu 26 maja podczas Biesiady w Nazarecie połączone z wystawą zdjęć.

Konkurs plastyczny pt. „Kartka na 100-tne urodziny” skierowany do kaliskich przedszkoli, rozwiązanie konkursu 26 maja podczas Biesiady w Nazarecie.

"Wycieczki w Nazarecie dawniej i dziś" – wystawa zdjęć i prezentacja.

Cykl audycji pt. „Wywiady z wychowankami Nazaretu” emitowanych w diecezjalnym Radiu Rodzina.

Gra miejska pt. „Śladami kaliskiego Nazaretu” – 10 maja 2018 r.

* * *

OFICJALNE OBCHODY 100-LECIA OBECNOŚCI SIÓSTR NAZARETANEK W KALISZU

26 maja 2018 r.

* * *

19 czerwca godz. 9:00 - gra miejska pt. „Kalisz – miasto bliskie sercu, a nieznane” projekt dedykowany kaliskim szkołom podstawowym. Inicjatywa włączona w obchody Dni Miasta Kalisza.

* * *

2 września godz. 9:00 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w 100-tną rocznicę założenia Szkoły Sióstr Nazaretanek, poświęcenie tablicy upamiętniającej 100-lecie, otwarcie wystawy o historii szkoły

* * *

musical pt. „Serce Nazaretu” – o historii kaliskiego Nazaretu – 14 września 2018 r. godz. 10.00 - dla uczniów i pracowników szkoły, godz. 17.00 - dla rodziców i mieszkańców miasta.

* * *

JUBILEUSZOWY ZJAZD WYCHOWANKÓW NAZARETU

22 - 23 września 2018 r.

Program Zjazdu


Kontakt

 

Historia


 
100 lat obecności sióstr nazaretanek w Kaliszu to okazja świętowania podwójnego jubileuszu: domu sióstr i szkoły. Zaproszone przez biskupa Stanisława Zdzitowieckiego przyjechały do Kalisza w maju 1918 r., aby założyć polską, katolicką, żeńską szkołę. Gimnazjum Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu z klasami wstępnymi i pensjonatem rozpoczęło działalność 2 września 1918 r. Trud pierwszych lat to odbudowa zrujnowanego klasztoru poreformackiego, w którym siostry zamieszkały w 1919 r., modlitwa i apostolstwo przy kościele, organizacja szkoły od podstaw, wynajmowanie dodatkowych pomieszczeń poza klasztorem dla rosnącej liczby uczennic, budowa ochronki i….. nieustanne kłopoty finansowe. W 1936 r., na potrzeby zreorganizowanej po reformie oświaty szkoły: powszechnej, gimnazjum i liceum humanistycznego rozpoczęła się na terenie ogrodu budowa nowego gmachu szkolnego przerwana w 1939 r.

 
Pokaż całą zawartość
Niemiecka okupacja (1939 – 1945) spowodowała zamknięcie szkoły i kościoła oraz zabranie siostrom części ogrodu. We wrześniu 1942 r. wszystkie siostry zostały wysiedlone: dwadzieścia siedem zdolnych do pracy wywieziono do obozu w Bojanowie k. Rawicza, kilka najstarszych i chorych pozostawało w rozproszeniu do lutego 1945 r. Budynek klasztorny przeznaczono na Gaukinderheim – ośrodek dla polskich dzieci odebranych rodzicom w celu germanizacji i wywozu do Rzeszy. Po zakończeniu II wojny światowej nazaretanki były zmuszone przez nową władzę ograniczyć działalność szkolną wyłącznie do prowadzenia liceum ogólnokształcącego. Mimo szykan, limitu przyjęć i zawieszania praw publicznych egzaminu dojrzałości, liceum osiągało bardzo dobre wyniki i wychowywało młodzież w wolności od indoktrynacji lat 50. Wspólnota chronionych wartości powodowała zacieśnianie więzów przyjaźni pomiędzy wychowankami sióstr. Skutkiem antykościelnej polityki PRL było przerwanie pracy szkoły w lipcu 1962 r. Uczennice, budynek i mienie przejęły władze państwowe, zakazując nazaretankom prowadzenia jakiejkolwiek działalności wychowawczej. Zakaz ten spowodował zmianę charakteru domu. Siostry, aby utrzymać dom, zatrudniły się w pralni PSS, ośrodku zdrowia, pracowały chałupniczo i w ogrodzie. Dawne nauczycielki udzielały korepetycji, dawały lekcje języków i muzyki, podejmowały opiekę nad dziećmi w domach znajomych rodzin. Rozwinęły też owocnie „dzieło miłosierdzia”, odwiedzając ludzi chorych i starszych z duchową i materialną pomocą. Parter klasztoru zapełniał się małymi dziećmi i poprzez etap tzw. przechowalni nazaretanki założyły przedszkole. Zmiany ustrojowe w 1989 r. umożliwiły reaktywację szkoły. We wrześniu 1990 r. w mocno zniszczonym ale własnym budynku, nadal użytkowanym przez zespół szkół budowlanych, wznowiło działalność Prywatne Liceum Zgromadzenia Sióstr Najśw. Rodziny z Nazaretu. Od dwóch oddziałów klasy pierwszej rozpoczął się nowy etap rozwoju kaliskiego Nazaretu. Kolejnym, w 1994 r. ,było powołanie koedukacyjnej szkoły podstawowej a w 2000 r. uruchomienie gimnazjum. Te dwa etapy kształcenia zdominowały działalność liceum, do którego przyjęcia zawieszono w 2011 r. Centrum Edukacyjne Nazaret, obejmujące także etap przedszkolny i opiekę nad dziećmi w świetlicy socjoterapeutycznej, to główna ale nie jedyna forma aktywności wspólnoty klasztoru przy Rogatce. Praca w parafii – gdyż taką funkcję pełni nazaretański kościół od 1983 r. – katecheza, Caritas, animowanie Stowarzyszenia Rodzin i Duszpasterstwa Młodzieży Nazaretańskiej, wspierane obecnością i modlitwą sióstr, także chorych i starszych, jest misją Nazaretu tą samą od stu lat, choć w zmieniających się okolicznościach. Wciąż na tym samym miejscu, pod opieką Najświętszej Rodziny z Nazaretu.
 

Kalendarz


 
Maj 1918
Pierwsze siostry nazaretanki przyjeżdżają do Kalisza.
2 września 1918
Rozpoczyna działalność ośmioklasowe gimnazjum żeńskie z pensjonatem Zgromadzenia Sióstr Najśw. Rodziny z Nazaretu z tymczasową siedzibą przy ul. Wiejskiej 9 w Kaliszu
1921
Przeniesienie gimnazjum do pomieszczeń wynajętych w sąsiedniej kamienicy, ul. Śródmiejska 41 (do 1935 r.), rozbudowa oficyny na ochronkę.
maj 1924
Pierwszy egzamin dojrzałości dwunastu abiturientek.
1928
Przeniesienie klas wstępnych do odkupionego od miasta budynku dawnego aresztu miejskiego (obecnie przedszkole).
1932
W wyniku reformy oświaty powstaje: Szkoła Powszechna (6. klasowa) oraz Gimnazjum (4. klasowe) i Liceum Żeńskie (2. klasowe –humanistyczne) Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu.
sierpień 1936
Rozpoczęcie budowy nowego gmachu szkolnego. Wybuch wojny w 1939 r. zastaje go w stanie surowym, działalność edukacyjna sióstr zostaje przez niemieckiego okupanta zakazana, kościół zamknięty.
wrzesień 1942
Nazaretanki zostają wysiedlone z klasztoru i wywiezione do obozu pracy w Bojanowie.
1942 – 1945
Gaukinderheim (Okręgowy Dom Dziecka) – ośrodek germanizacyjny dla polskich dzieci zajmuje pomieszczenia klasztoru i ogrodu.
luty 1945
Siostry nazaretanki wracają do Kalisza: uruchamiają ochronkę i organizują szkołę powszechną. Po zakazie jej prowadzenia otwarte zostaje w roku szkolnym 1945/1946 gimnazjum i liceum, a po reformie – prywatne Liceum Ogólnokształcące.
wrzesień 1948
Oddanie do użytku nowego gmachu szkoły. Internat pozostaje w dotychczas zajmowanym budynku tzw. „kozy”.
lata 50.
Dynamiczna działalność Liceum – mimo restrykcji władz, ograniczanych praw i częstych kontroli.
lipiec 1962
Likwidacja i przejęcie mienia prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Nazaretanek przez władze państwowe.
wrzesień 1990
Reaktywacja Liceum Ogólnokształcącego z internatem, przyjęcie 71 uczennic do klas pierwszych, odzyskiwanie i remont budynku.
wrzesień 1994
Otwarcie koedukacyjnej Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek.
październik 1994
I Zjazd Wychowanek w budynku reaktywowanej szkoły.
wrzesień 1998
Oddanie do użytku dla klas I – III szkoły podstawowej nowego budynku, tzw. Wieczernika.
1999 – 2007
Rozbudowa i modernizacja budynku szkoły jego otoczenia.
wrzesień 2000
Otwarcie koedukacyjnego Gimnazjum Sióstr Nazaretanek.
czerwiec 2014
Zawieszenie działalności Liceum Ogólnokształcącego z internatem. Centrum Edukacyjne Sióstr Nazaretanek stanowią obecnie: Publiczne Przedszkole, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum oraz Świetlica Socjoterapeutyczna „Nazaret”.
 

Aktualności


3 maja 2018

Drogie Wychowanki i Wychowankowie kaliskiego Nazaretu!

24 kwietnia 2018

ŚLADAMI KALISKIEGO NAZARETU

Zapraszamy do wzięcia udziału
24 stycznia 2018

Urodzinowa kartka

– jubileuszowy propozycja

 

Wspomnienia

  • Marta
    Nazaret jest jak rodzina, zawsze można na niej polegać…
    Marta
  • Zbyszek
    Ciepła rodzinna atmosfera oraz doskonałe warunki pozwalają dobrze rozwijać swoją osobowość oraz zainteresowania.
    Zbyszek
 

A jak Ty pamiętasz Nazaret?

Zachęcamy do podzielenia się z nami Twoimi wspomnieniami, przemyśleniami oraz zdjęciami. Jeśli posiadacie jakiekolwiek pamiątki związane z obecnością Sióstr Nazaretanek w Kaliszu prosimy o kontakt.

Kontakt

 

Działalność

Apostolstwo sióstr nazaretanek wyróżnia przede wszystkim służba rodzinie. Jest nią zarówno codzienna modlitwa za wszystkie rodziny świata, jak i praca w dziełach apostolskich, zwłaszcza w dziedzinie edukacji i wychowania. Siostry prowadzą przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i licea z internatami, a także świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne.


Klasztor

Więcej

Przedszkole

Więcej

Szkoła

Więcej

Świetlica

Więcej
 

Formularz kontaktowy


Jesteśmy po to, aby Państwu pomóc. Z chęcią więc odpowiemy na wszystkie Państwa pytania. Wedle potrzeb, prosimy o wybranie właściwego działu kontaktowego.


Media społecznościowe

Adres


ul. Harcerska 1
62-800 Kalisz

Kontakt


Telefon kontaktowy: (+48) 62 502 55 01

E-mail: jubileusz@nazaret.kalisz.pl