Formularz na Zjazd

Program Zjazdu

22 września - SOBOTA

Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek, ul. Harcerska 1

- 9.30 rejestracja Uczestników Zjazdu

Kościół parafialny pw. Świętej Rodziny przy klasztorze Sióstr Nazaretanek w Kaliszu, ul. Śródmiejska 43

- 11.00 Eucharystia w intencji Nauczycieli, Wychowanków i ich Rodzin

Aula Novum w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu, ul . Nowy Świat 4

- 12.30 uroczyste otwarcie Zjazdu

- musical pt. „Serce Nazaretu”

- pamiątkowa wspólna fotografia

Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek, ul. Harcerska 1

- 15.00spotkania rocznikowe przy obiedzie

dwie możliwości do wyboru:

- 18.00 „Wieczór wspomnień” w klasztorze z prezentacją archiwalnych zdjęć

- 20.00 Bal Wychowanków Nazaretu

23 września – NIEDZIELA

Bazylika św. Józefa

9:30 – Eucharystia, złożenie kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II

Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek, ul. Harcerska 1

11:00 – spotkanie w szkole – oficjalne zakończenie Zjazdu.

Zgłoszenie uczestnictwa w Jubileuszowym Zjeździe Wychowanków kaliskiego Nazaretu

udział w Zjeździe: 90 zł (koszty organizacyjne, materiały zjazdowe, obiad, pamiątka ze Zjazdu).
dwie możliwości do wyboru: (można zaznaczyć obie)
udział w Balu Wychowanków Nazaretu: 70 zł od osoby.udział w „Wieczorze wspomnień” w klasztorze z prezentacją archiwalnych zdjęć
nocleg 21./22. 09. (kolacja, śniadanie) 60 złnocleg 22./23. 09. (kolacja, śniadanie) 60 złWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb Zjazdu

Potwierdzeniem udziału w Zjeździe jest przesłanie formularza i dokonanie wpłaty bezpośrednio w sekretariacie szkoły lub na konto bankowe: 

BOŚ 32 1540 1173 2001 4050 1419 0002 z dopiskiem ZJAZD

do 20 sierpnia 2018 r.