Jubileuszowy Zjazd Wychowanków Nazaretu

W obiektywie
2 czerwca 2018

Kochani UCZESTNICY Jubileuszowego Zjazdu Wychowanków Nazaretu!

Historia kaliskiego Nazaretu jest naszą wspólną historią. My wszyscy ją tworzymy i właśnie skończyliśmy 100 lat!
Jubileusz niesie ze sobą specjalną łaskę duchowej odnowy. Jest to sposobność do spojrzenia wstecz z dziękczynieniem za to, co jest już historią, za otrzymane dotąd łaski.
Ale jest to też okazja do spojrzenia w przyszłość z nadzieją, że dobry Bóg będzie nadal obecny w tym dziele i będzie mu błogosławił.

Kochane Wychowanki, które uczęszczałyście do naszej szkoły przed 62 rokiem.

 

Dziękujemy Wam, że jesteście z nami dzisiaj – to dla nas bardzo ważne. Wasze trwanie przy Nazarecie sprawiły, że mimo 28 lat zamknięcia szkoły – mamy ciągłość – przekazałyście młodemu pokoleniu sztandar i dałyście świadectwo wierności.

To dzisiejsze spotkanie z Wami jest wielkim darem dla nas, którzy jesteśmy teraz w
kaliskim Nazarecie. Jest ogromnym umocnieniem na przyszłość.

Potrzebujemy spotkań z ludźmi, z którymi przeżywaliśmy ważne chwile. Takie spotkania dają siłę do życia.
Życzę wszystkim Wychowankom, aby ten Zjazd był umocnieniem na dalszą drogę. Szkoła jest dla Was zawsze otwarta i zawsze możecie się tu spotykać.

s. Agnieszka Ciszewska – dyrektor

 

AKT ZAWIERZENIA WYCHOWANKÓW SZKOŁY NAZARETAŃSKIEJ ŚWIĘTEMU JÓZEFOWI

Święty Józefie, Opiekunie Świętej Rodziny, zawierzamy Ci dzisiaj naszą Szkołę
Sióstr Nazaretanek w Kaliszu w 100. rocznicę jej założenia.
W Nadzwyczajnym Roku, który jest Tobie poświęcony, chcemy jeszcze bardziej wejść w
klimat nazaretańskiego domu Świętej Rodziny. Pragniemy, by nasza Szkoła była
miejscem przekazywania dzieciom i młodzieży żywej wiary, nadziei i miłości do Boga,
do Ojczyzny, do drugiego człowieka.
Troskliwy Obrońco Chrystusa, czuwaj nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w naszej
szkole. Ochroń ich od zła i zgorszenia, uproś dla nich czyste serca.
Święty Józefie, szczególnie zawierzamy dzisiaj Tobie wszystkie pokolenia wychowanek
i wychowanków, siostry, nauczycieli i pracowników szkoły.
Niech to, co zaczerpnęli z charyzmatu Świętej Rodziny umacnia ich w wierze.
Patronie rodzin, prosimy za rodziny naszych wychowanków, aby panowała w nich
zgoda, miłość i radość życia.
Błogosław wszystkim, którym kiedykolwiek dane było przekroczyć próg naszej szkoły.

Święty  Józefie,  jako wychowanki i wychowankowie szkoły sióstr
nazaretanek jesteśmy dziećmi Nazaretu – jesteśmy Twoimi
wychowankami.
Przychodzimy dzisiaj do Ciebie, abyś nas umocnił na drodze do
świętości. Błogosław naszym nauczycielom i wychowawcom,
koleżankom i kolegom, a zmarłym uproś Niebo.
Święty Józefie, wejrzyj na nasze potrzeby, pociesz w troskach,
oddal niebezpieczeństwo i weź w opiekę wszystko, co Tobie polecamy.
Święta Rodzino, wspieraj nasze rodziny, aby żyły we wzajemnej
miłości, służbie, poświęceniu i wierności.
Potrzebujemy zwyczajności życia, pokoju i ciepła rodzinnych więzi.
Wstawiaj się za nami. Amen.
Zdjęcia z wydarzenia:

część 1

część 2

część 3

część 4

Galeria – Eucharystia

Galeria – spotkanie w szkole