Odkryli ślady kaliskiego Nazaretu!

100-LECIE SIÓSTR NAZARETANEK W KALISZU
10 maja 2018
Zjazd Wychowanek i Wychowanków
10 maja 2018

W jubileuszowej grze miejskiej „Śladami Kaliskiego Nazaretu” wzięły udział trzy drużyny z SP 3, SP 12, i SP 16, a także siedem drużyn z SP i Gim. Sióstr Nazaretanek. Uczestnicy bez problemów rozwiązywali napisane przez uczniów zadania. Wykazali się przy tym dużą wiedzą o historii naszej szkoły. Po oddaniu kopert z odpowiedziami, na sali gimnastycznej czekał na nich poczęstunek. Drużyny gości zostały nagrodzone grami planszowymi oraz piłką, podobnie jak najlepsza drużyna z Nazaretu. Każdy uczestnik otrzymał na pamiątkę długopis oraz zakładkę z logiem Nazaretu.
Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i Wasze zaangażowanie!
Galeria