Zjazd Wychowanek i Wychowanków

Odkryli ślady kaliskiego Nazaretu!
10 maja 2018
Czas świętowania
26 maja 2018

22 – 23 WRZEŚNIA 2018 ROKU

Gorąco zapraszamy Wychowanków Kaliskiego Nazaretu – Liceum Ogólnokształcącego, Gimnazjum i Szkoły Podstawowej na Jubileuszowy Zjazd z okazji 100-lecia Szkoły!

Naszym Drogim Wychowankom, które ukończyły szkołę przed 1962 rokiem, zaproszenia wyślemy pocztą.

Pozostałych Wychowanków bardzo prosimy o pomoc w przekazywaniu informacji o Zjeździe, ponieważ nie mamy wszystkich adresów. Bardzo by nam pomogło, gdybyście wymienili się tą informacją w ramach swoich klas. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się za pośrednictwem elektronicznego formularza zamieszczonego na stronie link do formularza

organizatorzy Zjazdu

Potwierdzeniem udziału w Zjeździe jest przesłanie/złożenie formularza dokonanie wpłaty bezpośrednio w sekretariacie szkoły lub na konto bankowe: BOŚ 32 1540 1173 2001 4050 1419 0002 z dopiskiem ZJAZD do 20 sierpnia 2018 r.

Program:

22 września – SOBOTA

Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek, ul. Harcerska 1

od 9.30 rejestracja Uczestników Zjazdu

Kościół parafialny pw. Świętej Rodziny przy klasztorze Sióstr Nazaretanek w Kaliszu, ul. Śródmiejska 43

11:00Eucharystia w intencji Nauczycieli, Wychowanków i ich Rodzin

Aula Novum w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu, ul . Nowy Świat 4

12.30 uroczyste otwarcie Zjazdu

Musical pt. „Serce Nazaretu”

Pamiątkowa wspólna fotografia

Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek, ul. Harcerska 1

15.00 spotkania rocznikowe przy obiedzie

dwie możliwości do wyboru:

18.00 „Wieczór wspomnień” w klasztorze z prezentacją archiwalnych zdjęć

20.00 Bal Wychowanków Nazaretu

23 września – NIEDZIELA

Bazylika św. Józefa

9:30 – Eucharystia, złożenie kwiatów pod pomnikiem
Jana Pawła II

Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek, ul. Harcerska 1

11:00 – spotkanie w szkole – oficjalne zakończenie Zjazdu.